Advocatenkantoor Samir BakiOver Ons

1. Inlichtingen over uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Samir BAKI, die handelt in naam en voor rekening van het advocatenkantoor. Mr. Samir BAKI is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van advocaten van Antwerpen. Het kantoor van mr. Samir BAKI is gevestigd te 2100 Antwerpen, Gallifortlei 70. Consultaties zijn uitsluitend op afspraak. Mr. Samir BAKI oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA. Zijn BVBA heet Advocatenkantoor Samir Baki. Het ondernemingsnummer is 053375210, het BTW-nummer BE053375210. 

Hij is lid van de balie van advocaten van de provincie Antwerpen. Hij is gehouden tot de naleving van de beroepsregels en de plichtenleer opgelegd door de Orde van Advocaten. U kunt de Codex Balie Provincie Antwerpen onderaan downloaden.

Mr. Samir BAKI is telefonisch te bereiken op het nummer (+32)(0)3/297.67.37. Het faxnummer is (+32)(0)3/345.41.37. Per e-mail kan u mr. Samir BAKI bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het rekeningnummer van het advocatenkantoor is BE89 6300 6869 8085 (BIC: BBRUBEBB). De betalingen van de kosten- en ereloonstaten door de cliënt of opdrachtgever gebeuren op dit rekeningnummer. De derdenrekening van het advocatenkantoor is BE58 6300 6523 4579 (BIC: BBRU BE BB). 

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u mr. Samir BAKI bereiken op bovenstaande contactgegevens. De client gaat er mee akkoord dat voor specifieke opdrachten de advocaat een beroep kan doen op andere advocaten of medewerkers voor de uitvoering van zijn opdracht.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Samir BAKI is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899 voor een bedrag van 2.500.000,00 € onder de polis beroepsaansprakelijkheid in eerste rang. 

2. Voorwerp van de dienstverlening  

U kan bij mr. Samir BAKI, terecht voor onder meer volgende algemene diensten die verband houden met de uitvoering van het beroep van advocaat:
- Verlenen van juridische bijstand zowel in het kader van een gerechtelijke procedure als in een buitengerechtelijke, minnelijke of administratieve procedure;
- Adviesverstrekking schriftelijk en mondeling;
- Opstellen en nazicht van contracten;
- Bijstand bij onderhandelingen, minnelijke regelingen of dadingen;
- Vertegenwoordiging in rechte, bijvoorbeeld bij het inleiden van een procedure voor een rechtbank of rechtscollege als eiser of het voeren van de verdediging als verweerder of beklaagde, aanwenden aan een rechtsmiddel, pleiten voor de gerechten, verschijnen voor een partij als gevolmachtigde, enz.;

3. Tarieven, toepasselijk recht en geschillen

De tarieven die het kantoor hanteert, kunt u consulteren op de pagina tarieven. U kunt daar tevens de standaardovereenkomst downloaden. 

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Advocatenkantoor Samir Baki zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst tussen het advocatenkantoor en de cliënt(en) en/of opdrachtgever(s).

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne.

Codex Advocaten  

 Onze visie en filosofie

Het advocatenkantoor staat garant voor een professionele en een kwalitatief hoogstaande juridische dienstverlening in bijna alle domeinen van het recht zowel voor particulieren als voor bedrijven. Het advocatenkantoor is er zich goed van bewust dat rechtsgeschillen steeds grondig moeten worden geanalyseerd en opgelost moeten worden op een snelle en doeltreffende manier. Juridische kennis en een strategisch inzicht staan centraal.

Meer info 

Over haar oprichter

Meester Samir Baki startte zijn loopbaan als advocaat in 2007. Advocaat Samir Baki is actief op bijna alle domeinen van het recht. Hij richtte het Advocatenkantoor Samir Baki op in 2013. Door de brede kennisvergaring, kan advocaat Samir Baki cliënten vaak adviseren en bijstaan op vele vakgebieden. 

Meer info 

Onze privacyverklaring 

Het advocatenkantoor verwerkt uw gegevens, omwille van haar wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, omdat u onze website bezoekt, doordat u gebruik maakt van onze diensten en die van de individuele advocaten van het advocatenkantoor en/of omdat u deze zelf aan ons en/of aan de individuele advocaten (hebt) verstrekt.

Meer info 

Onze algemene voorwaarden

Artikel 1: Klachten en bemerkingen met betrekking tot de aan de cliënt of opdrachtgever overgemaakte staten van onkosten en ereloon dienen binnen een termijn van tien dagen na verzending van de staat per aangetekende brief te worden overgemaakt aan het advocatenkantoor.

Meer info 

Ons cookiebeleid

Het Kantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy, zoals Google Analytics en dit om statistieken inzake het bezoek op onze website bij te houden.

Meer info 

Onze disclaimer

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan uw persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dan ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd.

Meer info