Nieuws

Volgens de krant Het Laatste Nieuws heeft de Staatssecretaris bevoegd voor vreemdelingenzaken sinds de inwerkingtreding van de wet van 24 februari 2017 tot wijziging van de Vreemdelingenwet met het doel de bescherming van de openbare orde en nationale veiligheid te versterken, in april 2018 het verblijfsrecht…

Abortus werd uit het Strafwetboek gehaald en werd opgenomen in een bijzondere wet. Abortus die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet, is nog steeds strafbaar, niet meer volgens het Strafwetboek, maar wel volgens wet van 15 oktober 2018 betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de…

De wet van 2 september 2018 voert het begrip schoolstraat in in het verkeersreglement.

De schoolstraat wordt gedefinieerd als een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een verplaatsbare afsluiting geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van…

Categorieën

Laatste nieuws

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie
Hof van Cassatie bevestigt belang van grondwetsconforme interpretatie in borgstellingskwesties
75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: betekenis en impact vandaag
Nieuwe EU-richtlijn ter bescherming van consumenten bij kredietovereenkomsten

Populaire tags

Archief​

Archief