Wanneer moet de factuur worden betaald?

De cliënt of opdrachtgever betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen tien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, een kortere betalingstermijn bepalen.