Wanneer worden er prestaties geleverd?

Er worden pas prestaties verricht nadat het gevraagde voorschot werd betaald, tenzij mr. Samir BAKI er uiteraard mee zou instemmen om reeds zijn prestaties aan te vangen. De prestaties van het advocatenkantoor worden opgeschort totdat het voorschot werd ontvangen. Het voorschot of de provisie dient te worden betaald uiterlijk binnen de tien dagen na de ondertekening van de mandaatovereenkomst of na verzending van de staat, de factuur of het verzoek tot betaling. In het geval een vroegere vervaldatum wordt vermeld, geldt deze vroegere vervaldatum.