Welkom

Advocaat

In uw persoonlijk leven zijn er altijd momenten waarop u nood heeft aan juridische bijstand. Mogelijk heeft u een advies nodig, dan wel de bijstand in een administratieve of gerechtelijke procedure. Advocaat Samir Baki staat op die momenten voor u klaar om u zo snel en zo goed mogelijk te helpen.

Vanzelfsprekend is de dienstverlening van een hoge vakkundige kwaliteit. Minstens zo belangrijk is de wijze van dienstverlening: snel, bereikbaar, betrokken en resultaatgericht.

Advocaat Samir Baki is zich er goed van bewust dat rechtsgeschillen steeds grondig moeten worden geanalyseerd en opgelost moeten worden op een snelle en doeltreffende manier. Het kantoor staat garant voor een professionele en kwalitatief hoogstaande juridische dienstverlening.

De voorkeurmateries van het kantoor gaan uit naar het strafrecht, het vreemdelingenrecht en het verbintenissen- en contractenrecht, handelsrecht, incasso, alsook het aansprakelijkheidsrecht. Andere dossiers worden ook behandeld.

Alle juridische mogelijkheden dienen optimaal te worden benut zodat uw rechten het beste worden gevrijwaard en uw belangen behartigd.

Advisering kan in sommige gevallen een procedure voorkomen dan wel de kansen op succes in een procedure vergroten. Het is dan ook van belang om tijdig het advocatenkantoor Baki te raadplegen zodat uw zaak in de juiste banen kan worden geleid.

Een pragmatische en juridische benadering van uw probleem, met oog voor de mens achter de zaak, is van groot belang. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een “groot” of “klein” belang van de zaak.

Juridische kennis en strategisch inzicht staat centraal, gericht op een duidelijke, efficiënte en praktische oplossing van het juridische geschil of probleem.

U bent op zoek naar een advocaat die op basis van kennis en professionaliteit samen met u alles op alles zet om de zaak tot een goed einde te brengen? Dan bent u op het juiste adres.

Artikels

Adviesverlening

Indien u een advies wenst, dient u een afspraak te maken met het kantoor. Meestal kan een afspraak op korte termijn worden ingepland. Het advies kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren afhankelijk van uw eigen noden en wensen. Op deze manier heeft u onder andere een beter zicht op uw rechten en plichten, uw huidige rechtspositie, juridische rechtsmiddelen, uw slaagkansen in een eventuele procedure, alsook kunt u zich juridisch beter voorbereiden naar de toekomst toe. Voor een uitgebreid advies dient het dossier eerst grondig te worden bestudeerd.

Bijstand bij verhoor - Salduz

Advocaat Baki kan u bijstaan in de verdediging van uw rechten en voor een correcte toepassing van de straf- en de procesregels. Wanneer u als verdachte geconfronteerd wordt met de politie of het gerecht kunt u dag en nacht beroep doen op mijn dienstverlening. Advocaat Baki geeft u bijstand bij uw verhoor bij de politie en onderzoeksrechter. Het recht op bijstand van een advocaat bij het verhoor impliceert: het recht van de verdachte om voorafgaand aan het verhoor een raadsman te consulteren en het recht op aanwezigheid van de raadsman tijdens het verhoor;

De definiëring van terrorisme

Het verlies van een kans

De leer der nietigheden in het strafrecht

De provocatie

De feitelijke scheiding

De aansprakelijkheid van de advocaat

Meer artikels...

Webdesign by DOBBEL Webdesign